Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Οι Τάφιοι με τους Ιθακησίους γειτνιάζουν στην περιοχή της ευρύτερης Ακαρνανίας.

''φασί γαρ τους Ταφίους τε και Τηλεβόας λεγομένους οικείν την Ακαρνανίαν πρότερον, και ηγεμόνας τους, ο Κέφαλος...''

''Ο δε ποιητής ότι μεν ήρχον οι Τάφιοι των Ακαρνάνων πριν ή τους Κεφαλλήνας και τον Λαέρτην επελθείν ου λέγει, διότι δ΄ ήσαν φίλοι τοις Ιθακησίοις λέγει, ώστ΄ ή ουδ΄ όλως επήρξαν τον τόπον κατ΄ αυτόν, ή εκόντες παρεχώρησαν ή και σύνοικοι εγένοντο.
Στράβων, Γεωγραφικά I, C.461
Μετάφραση
- Λένε ότι παλιά κατοικούσαν την Ακαρνανία οι Τάφιοι και οι Τηλεβόες, και ο ηγεμόνας τους, ο Κέφαλος...

- Ο ποιητής πάλι δεν υποστηρίζει ότι, προτού έρθουν οι Κεφαλλήνες και ο Λαέρτης, οι Τάφιοι ηγεμόνευαν τους Ακαρνάνες, αλλά μόνον ότι ήταν φίλοι με τους Ιθακησίους, οπότε ή δεν κυβέρνησαν καθόλου τον τόπο ή, από φιλία προς αυτούς, τους παραχώρησαν τον τόπο και έγιναν συγκάτοικοι.


Παρατήρηση
Στο πρώτο απόσπασμα ο Στράβων λέει, πως έχει κάποια πληροφορία, ότι στην Ακαρνανία κατοικούσαν και κυβερνούσαν οι Τάφιοι και οι Τηλεβόες.

Στο δεύτερο απόσπασμα ο Στράβων αναφέρει, πως ο Όμηρος υποστηρίζει, ότι οι Τάφιοι δεν ηγεμόνευαν την Ακαρνανία, αλλά απλώς ήταν φίλοι με τους Ιθακησίους.

Συμπεραίνοντας δε ο Στράβων από τις δυο πληροφορίες που έχει, λέγει, ότι:
1. ή οι Τάφιοι με τους Ιθακησίους ήταν απλώς φίλοι,
2. ή και συγκατοίκησαν την Ακαρνανία λόγω φιλίας.


Σχόλιο
Από τα παραπάνω προκύπτει:
1. Οι Τάφιοι με τους Ιθακησίους γειτνιάζουν στην περιοχή της ευρύτερης Ακαρνανίας.
Σημείωση: Από την αρχαιότητα έως σήμερα δεν αμφισβητείται η πατρίδα των Ταφίων, που είναι η σημερινή νήσος Μεγανήσι και που βεβαίως είναι εγγύς και απέναντι από την ηπειρωτική χώρα της Ακαρνανίας.

2. Οι Τάφιοι με τους Ιθακησίους γειτνιάζουν μεταξύ των, γεγονός που διευκολύνει τα περί φιλίας των ή της συγκατοίκησής των στη γη της Ακαρνανίας.
Σημείωση: Συνεπώς η Ομηρική Ιθάκη ως νήσος είναι στην γεωγραφική περιοχή των Ταφίων - Τηλεβόων!!

Υ. Γ. 1. Δεν είναι τυχαίο εξ αιτίας αυτής της φιλίας ή και της συγκατοίκησης, ότι τα ονόματα των υιών του Οδυσσέα, Τηλε-μάχου και Τηλε-γόνου, ευθέως παραπέμπουν στους Ταφίους, Τηλε-βόες!!!

Υ. Γ. 2. Αυτή η σχέση φιλίας ή συγκατοίκησης στη γη της Ακαρνανίας μεταξύ των Ταφίων (Νήσος Μεγανήσι) και Ιθακησίων, δεν μπορεί να συμβεί λόγω γεωγραφικών θέσεων με τη σημερινή νήσο Ιθάκη!!


Συμπέρασμα
Ακόμη ένα αποκαλυπτικό αποσπάσματα της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας από το οποίο ταιριάζει, ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι η νήσος Κάλαμος.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

Το Μυκηναικό κάστρο της Ομηρικής Ιθάκης

Στην κορυφή του όρους της νήσου Καλάμου υπάρχει Μυκηναικό κάστρο  ονόματι Ψηλόκαστρο ή Ξυλόκαστρο, από το οποίο εποπτεύονται οπτικά όλα τα...