Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021

Ο Τηλέμαχος ρωτά τον Οδυσσέα για δεύτερη φορά, εάν έφτασε στην Ιθάκη με πλοίο ή πεζός.

''και νύ κ΄ οδυρομένοισιν έδυ φάος ηελίοιο,
εί μη Τηλέμαχος προσεφώνεεν όν πατέρ΄ αίψα:
ποίη γαρ νυν δεύρο, πάτερ φίλε,
νηί σε ναύται ήγαγον εις Ιθάκην;
τίνες έμμεναι ευχετόωντο;
ου μεν γαρ τί σε πεζόν οίομαι ενθάδ΄ ικέσθαι''
(π 220-224)

Μετάφραση
- και θα έδυε ο ήλιος ενώ θα έκλαιγαν ακόμα,
αν ο Τηλέμαχος δεν προσφωνούσε τον πατέρα του αμέσως:
αγαπημένε μου πατέρα,
με ποιο πλοίο σε έφεραν εδώ στην Ιθάκη ναύτες;
ποιοι περηφανεύονται πως είναι;
γιατί δεν νομίζω να έφτασες εδώ πεζός (δια ξηράς).

Παρατήρηση
Τηλέμαχος και Οδυσσέας αναγνωρίζονται ως υιός και πατέρας στην Ιθάκη. Κλαίνε με θρήνους γοερά για πολλές ώρες έως τη δύση του ήλιου. Ρωτάει ο Τηλέμαχος τον πατέρα του Οδυσσέα εάν έφτασε στην Ιθάκη με πλοίο ή πεζός , δηλαδή δια ξηράς.

Σχόλια
1. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια για τέταρτη φορά (α 171-173, ξ 118-190, π 57-59), περιγράφει, ότι κάποιος στη νήσο Ιθάκη μπορεί να έρθει με πλοίο ή πεζός, δηλαδή δια ξηράς.
2. Πως όμως γίνεται ο Τηλέμαχος να ρωτάει τον πατέρα του, τον βασιλιά της Ιθάκης, εάν ήρθε στο νησί του με πλοίο ή πεζός, αφού η Ιθάκη είναι νησί;
3. Στο παρόν απόσπασμα, δεν συνάδει απολύτως η σκέψη περί διαλόγου αστειότητος, αφού η φορτισμένη από γοερά και παρατεταμένα κλάματα συγκίνησή τους δεν το επιτρέπει!!!

Συμπέρασμα
Μόνον στο νησί Κάλαμος μπορεί να συμβεί αυτό, διότι είναι πάρα πολύ κοντά στη στεριά (Ακαρνανία - Μύτικας).
Συνεπώς εάν έρθει κάποιος από την Ήπειρο - στεριά, θα θεωρηθεί ότι ήρθε πεζός στο νησί και όχι με πλοίο!!

 

Ο Τηλέμαχος ρωτά τον Οδυσσέα εάν έφτασε στην Ιθάκη με πλοίο ή πεζός.

''άττα, πόθεν τοι ξείνος οδ΄ ίκετο;
πως δε σε ναύται ήγαγον εις Ιθάκην;
τίνες έμμεναι ευχετόωντο;
ου μεν γαρ τί σε πεζόν οίομαι ενθάδ΄ ικέσθαι.''
(π 57-59)

Μετάφραση
Γεροντά μου, από που ήρθε αυτός ο ξένος εδώ;
πως τον έφεραν οι ναύτες στην Ιθάκη;
ποιοί περηφανεύονται πως είναι;
γιατί δεν νομίζω να ήρθε εδώ πεζός (δια ξηράς).

Παρατήρηση
Ο Τηλέμαχος επιστρέφει στην Ιθάκη, συναντά τον χοιροβοσκό Εύμαιο ο οποίος ήταν μαζί με τον Οδυσσέα, χωρίς ακόμη να έχει γίνει η αναγνώρισή του και τον ρωτά εάν ήρθε στην Ιθάκη με πλοίο ή πεζός (δια ξηράς).

Σχόλιο
Ενώ ο Τηλέμαχος αρχικώς θεωρεί ότι τον ξένο (Οδυσσέας), τον έφεραν ναύτες, δεν είναι πεπεισμένος με αυτό τον τρόπο άφιξης στο νησί του την Ιθάκη και διερωτάται (σε δεύτερη σκέψη), μήπως δεν ήρθε με πλοίο αλλά πεζός, δηλαδή από ξηράς.

Σημείωση
Ο Όμηρος στην Οδύσσεια δια τρίτη φορά (α 171-173, ξ 118-190), περιγράφει, ότι κάποιος στη νήσο Ιθάκη μπορεί να έρθει με πλοίο ή πεζός, δηλαδή δια ξηράς.

Συμπέρασμα
Μόνον στο νησί Κάλαμος μπορεί να συμβεί αυτό, διότι είναι πάρα πολύ κοντά στη στεριά (Ακαρνανία - Μύτικας).
Συνεπώς εάν έρθει κάποιος από την Ήπειρο - στεριά, θα θεωρηθεί ότι ήρθε πεζός στο νησί και όχι με πλοίο!!

 

Ο Εύμαιος ρωτά τον Οδυσσέα εάν έφτασε στην Ιθάκη με πλοίο ή πεζός.

''οπποίης τ΄ επί νηός αφίκεο,
πως δε σε ναύται ήγαγον εις Ιθάκην;
τίνες έμμεναι ευχετόωντο;
ου μεν γαρ τί σε πεζόν οίομαι ενθάδ΄ ικέσθαι.''
(ξ 188-190)

Μετάφραση
- με ποιο πλοίο έφτασες;
πως σε έφεραν οι ναύτες στην Ιθάκη;
ποιο καυχιούνται πως είναι;
γιατί δεν νομίζω ότι έφτασες εδώ πεζός (από ξηράς).

Παρατήρηση
Ο Οδυσσέας επιστρέφει στην Ιθάκη, συναντά τον χοιροβοσκό Εύμαιο και γίνονται συζητήσεις, πριν του αποκαλύψει την ταυτότητά του. Ο Εύμαιος τον ρωτά εάν έφτασε στην Ιθάκη με πλοίο ή πεζός.

Σχόλιο
Ο Όμηρος στην Οδύσσεια δια δεύτερη φορά (α 171-173), περιγράφει, ότι κάποιος στη νήσο Ιθάκη μπορεί να έρθει με πλοίο ή πεζός, δηλαδή δια ξηράς.
1. Στην Κεφαλονιά δεν μπορεί να συμβεί αυτό, παρά μόνον με πλοίο.
2. Στην Παλική επίσης δεν μπορεί να συμβεί (εάν τότε ήταν νησί), γιατί δεν ταιριάζει η λέξη πεζός, αφού η Κεφαλονιά είναι νησί.
3. Στην Λευκάδα ταιριάζει αυτό το απόσπασμα γιατί είναι πολύ κοντά σε στεριά (πεζός), αλλά όμως την Ομηρική εποχή δεν ήταν νησί αλλά χερσόνησος της Ακαρνανίας.

Συμπέρασμα
Μόνον στο νησί Κάλαμος μπορεί να συμβεί αυτό, διότι είναι πάρα πολύ κοντά στη στεριά (Ακαρνανία - Μύτικας).
Συνεπώς εάν έρθει κάποιος από την Ήπειρο - στεριά, θα θεωρηθεί ότι ήρθε πεζός στο νησί και όχι με πλοίο!!

 

Η Ομηρική Ιθάκη είναι πολύ κοντά στη στεριά

''οπποίης τ' επί νηός αφίκεο;
πως δε σε ναύται ήγαγον εις Ιθάκην;
τίνες έμμεναι ευχετόωντο;
ου μεν γαρ τί σε πεζόν οίομαι ενθάδ΄ ικέσθαι.''
(α 171-173)

Μετάφραση
- Με ποιο πλοίο έφτασες;
πως σε έφεραν οι ναύτες στην Ιθάκη;
ποιοι περηφανεύονται πως είναι;
γιατί δεν νομίζω να ήρθες εδώ πεζός (δια ξηράς).

Παρατήρηση
Ο Τηλέμαχος συναντά στην Ιθάκη την θεά Αθηνά μεταμορφωμένη, παριστάνοντας τον Μέντη υιό του πολεμικού Αγχίαλου και την ρωτάει πως ήρθε στην Ιθάκη; (δηλαδή με πλοίο ή πεζός από ξηράς)

Σχόλια
Ο Όμηρος τέσσερις φορές μέσα στην Οδύσσεια, ενώ η Ιθάκη είναι αδιαμφισβήτητα νήσος, περιγράφει, ότι κάποιος μπορεί να έρθει και δια ξηράς, (πεζός)!!!
1. α 171-173
2. ξ 188-190
3. π 57-59
4. π 220-224
Πως όμως γίνεται ένας κάτοικος του νησιού να ρωτάει κάποιον ξένο εάν ήρθε στο νησί του με πλοίο ή πεζός δια ξηράς;

Συμπέρασμα
Μόνον στο νησί Κάλαμος μπορεί να συμβεί αυτό, διότι είναι πάρα πολύ κοντά στη στεριά (Ακαρνανία - Μύτικας).
Συνεπώς εάν έρθει κάποιος από την Ήπειρο - στεριά θα θεωρηθεί ότι ήρθε πεζός στο νησί και όχι με πλοίο!!

 

Ο Οδυσσέας επιστρέφει στην Ιθάκη η οποία είναι νησί


 ''Εύτ΄ αστήρ υπερέσχε φαάντατος, ός τε μάλιστα έρχεται αγγέλων φάος Ηούς ηριγενείης, τήμος δε νήσω (Ιθάκην) προσεπίλνατο ποντοπόρος νηύς'
(ν 93-95)


Μετάφραση
- Κι όταν φάνηκε πάνω από το πλοίο το φωτεινότερο αστέρι, που έρχεται ξεχωριστά για ν΄ αναγγείλει το φως της αυγής, που γεννιέται το πρωί, τότε πλησίαζε το νησί (την Ιθάκη) το ποντοπόρο πλοίο.

Παρατήρηση
Σε αυτούς τους στίχους της Οδύσσειας ο Όμηρος περιγράφει τον ερχομό του Οδυσσέα στο πολυπόθητο νησί του, την Ιθάκη του, με πλοίο από το νησί των Φαιάκων (Κέρκυρα).

Σχόλια
Είναι απολύτως ξεκάθαρο και από αυτό το απόσπασμα, του Ομήρου στην Οδύσσεια, ότι η Ιθάκη είναι νήσος και όχι χερσόνησος ή κάτι άλλο!
Συνεπώς οι θεωρίες:
1. Του Γερμανού Βίλελμ Ντέρπφελντ ότι η Ομηρική Ιθάκη ήταν η Λευκάδα απορρίπτεται, διότι στη Μυκηναική εποχή δεν ήταν νησί αλλά χερσόνησος της Ακαρνανίας. (Νησί έγινε αργότερα από τους Κορίνθιους τον 7ο π.Χ.).
2. Απορρίπτεται επίσης και η θεωρία της Παλικής του Άγγλου James Diggle ως η Ομηρική Ιθάκη, διότι δεν είναι νησί αλλά χερσόνησος της Κεφαλονιάς.

Συμπέρασμα
Άλλο ένα απόσπασμα της Οδύσσειας που ταιράζει στη νήσο Κάλαμο ως την Ομηρική Ιθάκη.

Ο Όμηρος αναφέρει την Ιθάκη ως νησί μαζί με άλλα κοντά της.

''αμφὶ δὲ νῆσοι πολλαὶ ναιετάουσι μάλα σχεδὸν ἀλλήλῃσι, Δουλίχιόν τε Σάμη τε καὶ ὑλήεσσα Ζάκυνθος'
αὐτὴ δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη εἰν ἁλὶ κεῖται''
(Οδ. ι 22-25)

Μετάφραση
- γύρω δε από αυτήν (την Ιθάκη) νησιά πολλά κατοικούνται (ευρίσκονται) πολύ κοντά το ένα στο άλλο,
το Δουλίχιον και η Σάμη και η δασώδης Ζάκυνθος,
αυτή δε (η Ιθάκη είναι) εγγύτατα προς τη στεριά η οποία είναι πολύ μακριά (από τα άλλα) μέσα στη θάλασσα''

Παρατήρηση
Ο Όμηρος σε αυτό το απόσπασμα της Οδύσσειας αναφέρει:
1. Στον πρώτο στίχο τα νησιά Δουλίχιο, Σάμη και Ζάκυνθος
2. Στον δεύτερο στίχο την Ιθάκη επίσης ως νησί.
Σχόλιο
Συνεπώς και σε αυτό το απόσπασμα η Ιθάκη περιγράφεται ως νησί.
1. Η Παλική ως η (Ομηρική Ιθάκη) αποκλείεται, διότι δεν είναι νησί αλλά χερσόνησος της Κεφαλονιάς.
2. Η Λευκάδα ως η (Ομηρική Ιθάκη) αποκλείεται, διότι δεν ήταν νησί αλλά χερσόνησος της Ακαρνανίας. (Νησί έγινε αργότερα από τους Κορίνθιους τον 7ο π.Χ.).

Συμπέρασμα
Άλλος ένας στίχος της Οδύσσειας που ταιράζει στη νήσο Κάλαμο ως την Ομηρική Ιθάκη.

 

Η Ομηρική Ιθάκη είναι αδιαμφισβήτητα νησί

''ου γαρ τις νήσων ιππήλατος ουδ΄ ευλείμων,
αι θ΄ αλί κεκλίαται, Ιθάκη δε τε και περί πασέων''
(δ 607-608)

Μετάφραση
- κανένα από τα νησιά που τα ζώνει η θάλασσα δεν είναι κατάλληλα για ιππασία ούτε έχει καλά λιβάδια, και η Ιθάκη λιγότερο κατάλληλη από τα άλλα.

Παρατήρηση
Ο Όμηρος ξεκάθαρα αναφέρει και σε αυτό το απόσπασμα της Οδύσσειας ότι η Ιθάκη είναι νήσος.

Σχόλιο
Συνεπώς οι θεωρίες:
1. Του Γερμανού Βίλελμ Ντέρπφελντ ότι η Ομηρική Ιθάκη ήταν η Λευκάδα απορρίπτεται, διότι στη Μυκηναική εποχή δεν ήταν νησί αλλά χερσόνησος της Ακαρνανίας.
2. Απορρίπτεται επίσης και η θεωρία της Παλικής του Άγγλου James Diggle ως η Ομηρική Ιθάκη, διότι δεν ήταν νησί αλλά χερσόνησος της Κεφαλονιάς.

Συμπέρασμα
Άλλο ένα απόσπασμα της Οδύσσειας που ταιράζει στη νήσο Κάλαμο ως την Ομηρική Ιθάκη.

 

Η Ομηρική Ιθάκη είναι νησί και όχι χερσόνησος


 ''αχνυμενός περ΄ εισί και άλλαι πολλαί Αχαιίδες, αι μεν εν αυτή αμφιάλω Ιθάκη''
(οδ. φ 250-252)

Μετάφραση
- υπάρχουν και άλλες πολλές Αχαιίδες γυναίκες, άλλες στην περιτριγυρισμένη από θάλασσα Ιθάκη

Παρατήρηση
Ο Όμηρος δέκα φορές στην Οδύσσεια αναφέρει ξεκάθαρα ότι η Ιθάκη είναι νησί.

1. ''όσσοι γαρ νήσοισιν'' - (α 245-247)
2. ''αμφιάλω Ιθάκη'' - (α 386)
3. ''αμφιάλω Ιθάκη'' - (α 395)
4. ''αμφιάλω Ιθάκη'' - (α 401)
5. ''αμφιάλω Ιθάκη'' - (β 293)
6. ''αι θ΄ αλί κεκλίαται'' - (δ 607-608)
7. ''ειν αλί κείται προς ζόφον'' - (ι 25-26)
8. ''τήμος δε νήσω'' - (ν 95)
9. ''όσσοι γαρ νήσοισιν'' - (π 122-124)
10. ''αμφιάλω Ιθάκη'' - (φ 252)


Σχόλιο
1. Η Παλική ως η (Ομηρική Ιθάκη) αποκλείεται, διότι δεν είναι νησί αλλά χερσόνησος της Κεφαλονιάς.
2. Η Λευκάδα ως η (Ομηρική Ιθάκη) αποκλείεται, διότι δεν ήταν νησί αλλά χερσόνησος της Ακαρνανίας. (Νησί έγινε αργότερα από τους Κορίνθιους τον 7ο π.Χ.).


Συμπέρασμα
Άλλος ένας στίχος της Οδύσσειας που ταιράζει στη νήσο Κάλαμο ως την Ομηρική Ιθάκη.

Η γεωγραφική θέση της Ιθάκης σύμφωνα με τον Βιργίλιο


 ''iam medio apparet fluctu nemorosa Zacynthos
Dulichiumque Sameque et Neritos ardua saxis.

effugimus scopulos Ithacae, Laertia regna,
et terram altricem saevi exsecramur Ulixi.
mox et Leucatae nimbosa cacumina montis
et formidatus nautis aperitur Apollo.''
(Αινειάδα Βιργιλίου, Βιβλίο ΙΙΙ, 270-275)

Μετάφραση
Τώρα φανερώνεται πάνω απ’ τ’ αφρισμένα κύματα η δασωμένη Ζάκυνθος και το Δουλίχιο και η Σάμη και τα απότομα γκρέμια του Νήριτου
Ξεπερνάμε γρήγορα τις βραχοκορφές της Ιθάκης, του Λαέρτη το βασίλειο, και στο πέρασμά μας αναθεματίζουμε τη χώρα που γέννησε τον Οδυσσέα.
Σύντομα και του Λευκάτα εμφανίζεται η συννεφοσκεπασμένη λοφοσειρά και ο Ναός του Απόλλωνα, τον οποίο οι ναυτικοί φοβούνται.

Παρατήρηση
Ο Αινείας αφηγείται τις περιπλανήσεις των Τρώων μετά την πτώση της Τροίας. Ναυπηγώντας πλοία σαλπάρουν ως πρόφυγες για να ζήσουν σε μια νέα γη όπου την βρίσκουν στην Ιταλία. Για να φτάσουν όμως εκεί από την Τροία ερχόμενοι, διασχίζουν το Ιόνιο πέλαγος από το Νότο προς τον Βορρά.

Σχόλια
1. Ο Βιργίλιος στην Αινειάδα πανηγυρικά επιβεβαιώνει τη γεωγραφική τοποθέτηση των τεσσάρων νησιών, όπως την περιγράφει ο Όμηρος.
2. Πλέοντας κάποιος από το Νότιο τμήμα του Ιονίου Πελάγους με προορισμό την Αδριατική, πρώτα συναντά τη Ζάκυνθο μετά τα δίδυμα νησιά Κεφαλονιά, Θιάκι (Dulichiumque Sameque - ''Δουλίχιον τε Σάμη τε'', όρα επίσης οδ. Ι 21-20) και μετά τον Κάλαμο (Ομηρική Ιθάκη) και μετά την Λευκάδα (Λευκάτα).

Συμπέρασμα
Άλλο ένα απόσπασμα της αρχαίας γραμματείας (Αινειάδα - 1ος π.Χ) που ταιράζει απόλυτα ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι η νήσος Κάλαμος!

Οι μνηστήρες της Ομηρικής Ιθάκης


 ''μνηστήρων δ΄ ούτ΄ άρ δεκάς ατρεκές ούτε δύ΄ οίαι,

αλλά πολύ πλέονες, τάχα δ΄ είσεαι ενθάδ΄ αριθμόν,
έκ μέν Δουλιχίοιο δύο καί πεντήκοντα
κούροι κεκριμένοι, έξ δέ δρηστήρες έπονται,
έκ δέ Σάμης πίσυρες τε καί είκοσι φώτες έασιν,
έκ δέ Ζακύνθου έασιν εείκοσι κούροι Αχαιών,
έκ δ΄ αυτής Ιθάκης δυοκαίδεκα πάντες άριστοι,''
(οδ. π  245-252)

Μετάφραση
Ο αριθμός των μνηστήρων ούτε μια δεκάδα είναι ούτε δυο μόνο, αλλά πολύ περισσότερες δεκάδες, αμέσως μπορείς να μάθεις τον ακριβή αριθμό.
Από το Δουλίχιο είναι πενήντα δύο διαλεχτοί νέοι, έξι υπηρέτες τους ακολουθούν.
Από τη Σάμη είκοσι τέσσερεις άνδρες και από τη Ζάκυνθο είκοσι νέοι από τους Αχαιούς.
Από την ίδια την Ιθάκη δώδεκα είναι, όλοι ευγενείς.

Παρατήρηση
Οι μνηστήρες στο σύνολό τους ήταν 108, κατά νησιά ως εξής:
1. Δουλίχιο, 52
2. Σάμη, 24
3. Ζάκυνθος, 20
4. Ιθάκη,12
Αν κρίνουμε από τον αριθμό των μνηστήρων τον πληθυσμό και το μέγεθος των νήσων τότε πρώτο έρχεται το Δουλίχιο, ακολουθεί η Σάμη, ύστερα η Ζάκυνθος και τελευταία η Ιθάκη.

Σχόλια
Συνεπώς στην αναζήτηση για το ποιά είναι η Ομηρική Ιθάκη αποκλείονται η Κεφαλονιά και η Λευκάδα λόγω τους μεγέθους τους, αφού η Ιθάκη εκ των λιγότερων μνηστήρων αποκαλύπτεται ότι είναι το μικρότερο νησί.

Συμπέρασμα
Άλλο ένα απόσπασμα της Οδύσσειας που ταιράζει απόλυτα στη νήσο Κάλαμο διότι είναι το μικρότερο νησί από τα υπόλοιπα Ομηρικά νησιά του Οδυσσέα.

Η περίμετρος της Ομηρικής Ιθάκης

''Η περίμετρος της Ιθάκης είναι κάπου ογδόντα στάδια''
(Στράβων, Γεωγραφικά Ι, 12.)

''Η περίμετρος της Ιθάκης είναι 25 Ρωμαικά μίλια''
(Πλίνιος, Historia Naturalis, 4,12.)

Παρατήρηση
1. Ένα στάδιο ισούται περίπου με 195 μέτρα. Συνεπώς κατά τον Στράβωνα η Ιθάκη έχει περίμετρο (195Χ80) = 15.6 χιλιόμετρα.
2. Ένα Ρωμαικό μίλι ισούται με 1.480 μέτρα. Συνεπώς κατά τον Πλίνιο η Ιθάκη έχει περίμετρο (1.480Χ25) = 37 χιλιόμετρα.

Σχόλια
1. Η Κεφαλονιά έχει περίμετρο 254 χιλιόμετρα.
2. Η Λευκάδα έχει περίμετρο 116 χιλιόμετρα.
3. Η σημερινή Ιθάκη έχει περίμετρο 72 χιλιόμετρα.
4. Η Παλική έχει περίμετρο περίπου 70 χιλιόμετρα.
5. Ο Κάλαμος έχει περίμετρο 31,4 χιλιόμετρα.

Συμπέρασμα
Είναι προφανές ότι η νήσος Κάλαμος είναι (με μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα νησιά), πιο κοντά στις μετρήσεις των αρχαίων για την περίμετρο της Ομηρικής Ιθάκης και ιδίως του Πλίνιου. 

 

Η Ομηρική Ιθάκη δεν είναι κοντά στην 'Ηλιδα, ενώ τα άλλα νησιά είναι.

 

''Την δ΄ αύ Τηλέμαχος πεπνυμένος αντίον ηύδα.
Μήτερ εμή, τόξον μεν Αχαιών ού τις εμείο
κρείσσων, ώ κ΄ εθέλω, δόμεναί τε και αρνήσασθαι,
ούθ΄ όσσοι κραναήν Ιθάκην κάτα κοιρανανέουσιν,
ούθ΄ όσσοι νήσοισι προς Ήλιδος ιπποβότοιο''
(οδ. φ  343 - 347)

Μετάφραση
- Σ΄ αυτήν απαντούσε ο συνετός Τηλέμαχος: Μητέρα μου, για το τόξο κανένας από τους Αχαιούς δεν είναι καταλληλότερος από εμένα, για να το δώσω σε όποιον θέλω και να το αρνηθώ, ούτε όσοι είναι άρχοντες στην πετρώδη Ιθάκη ούτε όσοι στα νησιά κοντά στην Ήλιδα, που τρέφει άλογα.

Παρατήρηση
Ο Τηλέμαχος ο υιός του Οδυσσέα συνομιλεί με την μητέρα του Πηνελόπη, λέγοντάς της (από το απόσπασμα αυτό της Οδύσσειας), ότι η Ιθάκη δεν είναι κοντά στην Ήλιδα ενώ τα άλλα Ομηρικά νησιά είναι.

Σημείωση
Επιπλέον, αφού η Ιθάκη δεν είναι κοντά στην Ήλιδα, ενώ τα άλλα νησιά είναι, τότε αυτά τα ομηρικά νησιά είναι ανάμεσα (μεσολαβούν δηλαδή γεωγραφικά) στην Ιθάκη και την Ήλιδα!

Σχόλια
1. Γεωγραφικά τα νησιά Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Παλική (εάν ήταν τότε νησί) και η σημερινή Ιθάκη είναι κοντά στην Ήλιδα, (νομός Ηλείας).
2. Η Λευκάδα δεν είναι κοντά αλλά τότε δεν ήταν νησί αλλά χερσόνησος της Ακαρνανίας.
3. Μόνον ο Κάλαμος δεν είναι κοντά στην Ήλιδα και επιπλέον ανάμεσα σ΄ αυτόν και την Ήλιδα, μεσολαβούν πράγματι νησιά.

Συμπέρασμα
Άλλο ένα απόσπασμα του Ομήρου στην Οδύσσεια που ταιριάζει στη νήσο Κάλαμο ως την Ομηρική Ιθάκη, την οποία την ξεχωρίζει από τα άλλα νησιά που είναι κοντά στην Ήλιδα!!

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

Η Ομηρική Ιθάκη βρίσκεται μακριά από την Αχαική γη


 ''τώ τοί ξείν΄, Ιθάκης γε και είς Τροίην όνομ΄ ίκει,
την περί τηλού φασίν Αχαιίδος έμμεναι αίης.''
(οδ. ν  243 - 244)

Μετάφραση
- Για αυτό, ξένε, τ΄ όνομα της Ιθάκης έχει φτάσει και μέχρι την Τροία, για την οποία λένε ότι βρίσκεται μακριά από την αχαική γή.


Παρατήρηση
Σε αυτόν τον στίχο εμφανίζεται η Αθηνά στον Οδυσσέα (που βρίσκεται στην Ιθάκη) μεταμορφωμένη σε νέο άνδρα βοσκό και του αποκαλύπτει το όνομα του τόπου, λέγοντάς του επίσης, ότι το όνομα Ιθάκη έφτασε μεν μέχρι την Τροία αλλά είναι μακριά από την αχαική γη!

Σχόλια
1. Τα νησιά ΖάκυνθοςΚεφαλονιάσημερινή ΙθάκηΠαλική (εάν ήταν τότε νησί) είναι απέναντι και όχι μακριά, αλλά κοντά από την αχαική γη.
2. Η Λευκάδα είναι μακριά, όμως τότε δεν ήταν νησί αλλά χερσόνησος της Ακαρνανίας.
3. Το νησί που είναι εμφανώς μακριά από την αχαική γη είναι ο Κάλαμος.

Συμπέρασμα
Άλλο ένα απόσπασμα (στίχοι) της Οδύσσειας που φανερώνει (ταιριάζει), ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι η νήσος Κάλαμος.

Υ.Γ. Περισσότερα
https://www.youtube.com/watch?v=48CIw4RheCE

Η Ομηρική Ιθάκη είναι μικρό, απότομο και ορεινό νησί


 ''ή τοι μεν τρηχεία και ούχ ιππήλατος εστίν
ουδέ λίην λυπρή, ατάρ ουδ' ευρεία τέτυκται.''
(οδ. ν 242 - 243)

Μετάφραση
- Πραγματικά είναι ορεινή και δεν είναι κατάλληλη για άλογα
ούτε πολύ άγονη, αλλά ούτε έχει απέραντες εκτάσεις.

Παρατήρηση
Η θεά Αθηνά συναντά τον Οδυσσέα στην Ιθάκη και του περιγράφει συνοπτικά τη μορφολογία της νήσου.

Σχόλιο
Άλλος ένας στίχος της Οδύσσειας που επιβεβαιώνει ότι η Ιθάκη είναι:
1Ορεινή (κατ΄εξοχήν)
2Δεν είναι κατάλληλη για άλογα (δεν έχει λιβάδια)
3Δεν έχει απέραντες εκτάσεις (είναι μικρό νησί)

Συμπέρασμα
Είναι ξεκάθαρο και από αυτόν τον στίχο, ότι ταιριάζει μόνον στη νήσο Κάλαμο και σε κανένα άλλο Ομηρικό νησί υποτιθέμενο ως την Ομηρική Ιθάκη, (Κεφαλονιά, χερσόνησος ΠαλικήςΛευκάδασημερινή Ιθάκη), διότι αυτά έχουν λιβάδια.

Υ.Γ. Περισσότερα
https://www.youtube.com/watch?v=48CIw4RheCE

Η Ομηρική Ιθάκη είναι αγριότοπο νησί χωρίς βοσκοτόπια και πεδινά μέρη

 

''ἐν δ᾽ Ἰθάκῃ οὔτ᾽ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών·
αιγίβοτος, καί μάλλον επήρατος ιπποβότοιο,
ού γάρ τις νήσων ιππήλατος ουδ' ευλείμων,
αί θ' αλί κεκλίαται, Ιθάκη δέ τε και περί πασέων.''
(οδ. δ 605 - 608)

Μετάφραση
- Όσο για την Ιθάκη, ούτε δρόμους
ευρύχωρους (έχουμε) ούτε κάποιο λιβάδι

(η πατρίδα μου μόνο) αίγες θρέφει, μα είναι πιο χαριτωμένη απ' τις χώρες που θρέφουν άλογα,
κανένα από τα νησιά που τα ζώνει η θάλασσα δεν είναι κατάλληλα για ιππασία ούτε έχουν καλά λιβάδια,
και η Ιθάκη λιγότερη κατάλληλη απ' όλα τ' άλλα.

Παρατήρηση
Ο Τηλέμαχος ο υιός του Οδυσσέα έχει πάει στην Πύλο για να μάθει νέα για τον πατέρα του. Στο τέλος της επίσκεψής του στη Σπάρτη, (μετά από την παραμονή του εκεί αρκετές ημέρες ερχόμενος από τον Νέστορα τον βασιλιά της Πύλου), ο βασιλιάς Μενέλαος του προσφέρει δώρο άλογα για να τα πάρει μαζί του στην Ιθάκη. Ο Τηλέμαχος τον ευχαριστεί γι αυτό το δώρο το οποίο το αποκαλεί θησαυρό, αλλά του λέει, ότι δεν θα το πάρει, γιατί στην πατρίδα του την Ιθάκη δεν υπάρχουν ευρύχωροι δρόμοι ούτε λιβάδια παρά μόνον θρέφει αίγες και δεν είναι κατάλληλη για ιππασία και είναι λιγότερη κατάλληλη απ΄ όλα τα άλλα τα νησιά.

Σχόλιο
Ποια από τις Ομηρικές νήσους ή ποια από τις υποτιθέμενες νήσους ως την Ομηρική Ιθάκη (Κεφαλονιά, χερσόνησος ΠαλικήςΛευκάδασημερινή Ιθάκη), είναι λιγότερη κατάλληλη για ιππασία και μη έχοντας ευρύχωρους δρόμους και λιβάδια;
Συμπέρασμα

Είναι ολοφάνερο ότι η λιγότερη κατάλληλη απ' όλα τ' άλλα τα νησιά για ιππασία και μη έχοντας ευρύχωρους δρόμους και λιβάδια είναι η νήσος Κάλαμος!

Υ.Γ. Περισσότερα
https://www.youtube.com/watch?v=48CIw4RheCE
Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Η Ομηρική Ιθάκη δεν είναι κατάλληλη για ιππασία - (ού γάρ τις νήσων ιππήλατος ουδ' ευλείμων)


 ''ού γάρ τις νήσων ιππήλατος ουδ' ευλείμωναί θ' αλί κεκλίαται, Ιθάκη δέ τε και περί πασέων.''
(οδ. δ 607-608)

Μετάφραση
- Κανένα από τα νησιά που τα ζώνει η θάλασσα δεν είναι κατάλληλα για ιππασία ούτε έχει καλά λιβάδια. Και η Ιθάκη λιγότερη κατάλληλη απ' όλα τ' άλλα.

Παρατήρηση
Ένας ακόμη στίχος που χαρακτηρίζει τοπογραφικά την Ομηρική Ιθάκη και που συμφωνεί:
1. με το ''τρηχεί'' (Οδ. ι 27). 
2. και με το ''οὔτ᾽ ἂρ δρόμοι εὐρέες οὔτε τι λειμών'' (οδ. δ 605). 
3. και με το ''αιγίβοτος, καί μάλλον επήρατος ιπποβότοιο·'' (οδ. δ 606).

Σχόλιο
Ποια από τις Ομηρικές νήσους ή ποια από τις υποτιθέμενες νήσους ως την Ομηρική Ιθάκη (Κεφαλονιά, χερσόνησος Παλικής, Λευκάδα, σημερινή Ιθάκη), είναι λιγότερη κατάλληλη απ' όλα τ' άλλα για ιππασία;

Συμπέρασμα
Είναι ολοφάνερο ότι η λιγότερη κατάλληλη απ' όλα τ' άλλα για ιππασία είναι η νήσος Κάλαμος!

Υ.Γ. Περισσότερα
https://www.youtube.com/watch?v=48CIw4RheCE

Στην Ομηρική Ιθάκη υπάρχουν μόνον αίγες - (αιγίβοτος, καί μάλλον επήρατος ιπποβότοιο)

''αιγίβοτος, καί μάλλον επήρατος ιπποβότοιο.·''
(οδ. δ 606)

Μετάφραση
- (η πατρίδα μου μόνο) αίγες θρέφει, μα είναι πιο χαριτωμένη απ' τις χώρες που θρέφουν άλογα.

Παρατήρηση
Ένας ακόμη στίχος που χαρακτηρίζει την Ομηρική Ιθάκη και που συμφωνεί:
1. με το ''τρηχεί'', (ι 27).
2. και με το ''ουτ᾽ αρ δρόμοι ευρέες ουτε τι λειμών'', (δ 605).

Σχόλιο
Ο Όμηρος επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά σ' αυτόν τον στίχο, ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι απόκρημνη και άγρια γη χωρίς πεδινά, που μόνον αίγες υπάρχουν και συνεπώς δεν μπορεί να θρέψει άλογα όπως άλλα μέρη.

Συμπέρασμα
Είναι ξεκάθαρο και από αυτόν τον στίχο ότι ταιριάζει μόνον στη νήσο Κάλαμο και σε κανένα άλλο Ομηρικό νησί υποτιθέμενο ως την Ομηρική Ιθάκη, Κεφαλονιά, χερσόνησος Παλικής, Λευκάδα, σημερινή Ιθάκη, διότι αυτά έχουν βοσκοτόπια.

Υ.Γ. Περισσότερα
https://www.youtube.com/watch?v=48CIw4RheCE
 

Στην Ομηρική Ιθάκη δεν υπάρχουν μεγάλοι δρόμοι και λιβάδια - (ουτ᾽ αρ δρόμοι ευρέες ούτε τι λειμών)


 ''ἐν δ᾽ Ἰθάκῃ ουτ᾽ αρ δρόμοι ευρέες ούτε τι λειμών·''
(οδ. δ 605)


Μετάφραση
- Όσο για την Ιθάκη, ούτε δρόμους
ευρύχωρους 
(έχουμε) ούτε κάποιο λιβάδι

Σχόλιο
Η Κεφαλονιά, η Παλική, η Λευκάδα και η σημερινή Ιθάκη έχουν αρκετά πεδινά σημεία κατάλληλα για λιβάδια και συνεπώς για ευρύχωρους δρόμους, ενώ ο Κάλαμος όχι.


Παρατήρηση
1. Στην Κεφαλονιά δεν ταιριάζει αυτός ο χαρακτηρισμός, διότι αποτελείται από αρκετά πεδινά σημεία, ιδιαίτερα στους δήμους Πυλαρέων, Σάμης, Αργοστολίου και Λειβαθούς.
2. Στην Παλική (εάν τότε ήταν νησί) δεν ταιριάζει αυτός ο χαρακτηρισμός, διότι πολύ μεγάλο τμήμα της κατέχεται από πεδινή γη.
3. Στην Λευκάδα (αν και τότε δεν ήταν νησί) δεν ταιριάζει αυτός ο χαρακτηρισμός, διότι αποτελείται από αρκετά πεδινά σημεία, ιδιαίτερα στους δήμους Απολλωνίων, Ελλομένου, Λευκάδος.
4. Στη σημερινή Ιθάκη (Θιάκι) ταιριάζει κάπως αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά και αυτή αποτελείται από πεδινά σημεία, ιδιαίτερα στα διαμερίσματα Πλατειθριάς, Περαχωρίου και Ιθάκης.

Συμπέρασμα
Είναι ολοφάνερο ότι και αυτός ο στίχος ταιριάζει με τη νήσο Κάλαμο, διότι αυτό το νησί δεν έχει ούτε ευρύχωρους δρόμους, ούτε λιβάδια.

Υ.Γ. Περισσότερα
https://www.youtube.com/watch?v=48CIw4RheCE

Η περιγραφή του Οδυσσέα για την Ιθάκη


 ''ναιετάω δ΄ Ἰθάκην εὐδείελον·

ἐν δ΄ ὄρος αυτῇ, Νήριτον εινοσίφυλλον αριπρεπές·
αμφί δὲ νῆσοι πολλαί ναιετάουσι μάλα σχεδὸν αλλήλῃσι, Δουλίχιόν τε Σάμη τε καί υλήεσσα Ζάκυνθος
αυτὴ δὲ χθαμαλὴ πανυπερτάτη ειν αλί κεῖται πρὸς ζόφον, αἱ δέ τ΄ άνευθε πρὸς ἠῶ τ΄ ἠέλιόν τε, τρηχεῖ, αλλ΄ αγαθὴ κουροτρόφος
ού τι ἐγώ γε ἧς γαίης δύναμαι γλυκερώτερον άλλο ιδέσθαι.''
(Οδ. ι 21-28)

Μετάφραση
- κατοικώ στην περίβλεπτη Ιθάκη,
πάνω σ’ αυτήν υπάρχει ένα μεγαλοπρεπές και σύνδενδρο όρος το Νήριτον,
γύρω δε από αυτήν νησιά πολλά κατοικούνται (ευρίσκονται) πολύ κοντά το ένα στο άλλο,
το Δουλίχιον και η Σάμη και η δασώδης Ζάκυνθος,
αυτή δε (είναι) εγγύτατα προς τη στεριά η οποία είναι πολύ μακριά (από τα άλλα) μέσα στη θάλασσα βρίσκεται δυτικά, ενώ τα άλλα είναι μακριά, (χωριστά κείνται σε απόσταση από την Ιθάκη) προς την αυγή και την ανατολή του ηλίου, πετρώδης, αλλά ανατρέφει γενναίους άνδρες,
εγώ βέβαια δεν μπορώ να δω κάτι γλυκύτερο από την πατρίδα μου.

Σχόλιο
Σε αυτό το απόσπασμα της Οδύσσειας, ο Οδυσσέας φιλοξενούμενος στο νησί των Φαιάκων (Κέρκυρα) από τον βασιλιά Αλκίνοο και τη συζυγό του Αρήτη, τους περιγράφει σε πιο μέρος κατοικεί.

Παρατήρηση
Η περιγραφή για το νησί του την Ιθάκη είναι ιδιαιτέρως αναλυτική, διότι τότε δεν υπήρχαν χάρτες, δορυφόροι, gps. Συνεπώς έπρεπε λεκτικά να είναι γεωγραφικά και τοπογραφικα πολύ ακριβής! Αυτήν την αναλυτική περιγραφή περί της Ιθάκης ο όμηρος την καταγράφει σε επτά στίχους.

Συμπέρασμα
Το απόσπασμα αυτό της Οδύσσειας καταδεικνύει (λέξη-λέξη, στίχο-στίχο), ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι η νήσος Κάλαμος, διότι μόνον σ΄ αυτήν ταιριάζουν οι επιμέρους φράσεις αλλά και στην ολότητά του!

Υ.Γ. Περισσότερα
https://www.youtube.com/watch?v=48CIw4RheCE

Το τραχύ τοπίο της Ομηρικής Ιθάκης - (τρηχεί)


 ''Ναιετάω δ΄ Ιθάκην ευδείελον, έν δ΄ όρος αυτή Νήριτον εινοσίφυλλον αριπρεπές· αμφί δέ νήσοι πολλαί ναιετάουσι μάλα σχεδόν αλλήλησι, Δουλίχιόν τε Σάμη τε και υλήεσσα Ζάκυνθος, αυτή δέ χθαμαλή πανυπερτάτη είν αλί κείται πρός ζόφον, αί δέ τ' άνευθε προς ἠῶ τ᾿ ἠέλιόν τε, τρηχεί,…"(Οδ. ι 21-27)


Μετάφραση
τρηχεί: τραχιά, ανώμαλη, σκληρή, άγρια.


Σχόλια
Ο Όμηρος χαρακτηρίζει τοπογραφικά την Ιθάκη μέσα στην Οδύσσεια δέκα φορέ
1). κραναήν Ιθάκην: βραχώδης, πετρώδης, (α 247).
2). ου γαρ ιππήλατος: δεν είναι κατάλληλη για ιππασία, (δ 607).
3). τρηχεί: τραχεία, ανώμαλη, σκληρή, άγρια, (ι 27).
4). τρηχείης Ιθάκης: τραχεία, ανώμαλη, σκληρή, άγρια, (κ 417).
5). τρηχείης Ιθάκης: τραχεία, ανώμαλη, σκληρή, άγρια, (κ 463).
6). Ιθάκην ες παιπαλόεσσαν: απόκρημνη, ορεινή, βραχώδης, πετρώδης, (λ 480).
7). τρηχεία και ουχ ιππήλατος εστίν: είναι ορεινή και δεν είναι κατάλληλη για άλογα, (ν 242).
8). κραναήν Ιθάκην: βραχώδης, πετρώδης, (ο 510).
9). κραναήν Ιθάκην: βραχώδης, πετρώδης, (π 124).
10). κραναήν Ιθάκην: βραχώδης, πετρώδης, (φ 346).

Παρατήρηση
Σε κανένα από τα άλλα νησιά που διεκδικούν την Ομηρική Ιθάκη (ΘιάκιΚεφαλονιά, χερσόνησος ΠαλικήςΛευκάδα), δεν ταιριάζουν οι δέκα αναφορές -χαρακτηρισμοί του Ομήρου- περί της τοπογραφίας της Ιθάκης.

Συμπέρασμα
Είναι ολοφάνερο, ότι και από αυτές τις δέκα αναφορές μέσα στην Οδύσσεια για την Ιθάκη, πως πρόκειται για τη νήσο Κάλαμο, διότι μόνον αυτή ταιριάζει στους τοπογραφικούς χαρακτηρισμούς του Ομήρου.

Υ.Γ. Περισσότερα...
https://www.youtube.com/watch?v=48CIw4RheCE

Το Μυκηναικό κάστρο της Ομηρικής Ιθάκης

Στην κορυφή του όρους της νήσου Καλάμου υπάρχει Μυκηναικό κάστρο  ονόματι Ψηλόκαστρο ή Ξυλόκαστρο, από το οποίο εποπτεύονται οπτικά όλα τα...