Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

Το φράγμα της πόλης Αλυζίας που ίδρυσε ο αδελφός της Πηνελόπης Αλυζέας

''Ικαρίου του Πηνελόπης πατρός υιείς γενέσθαι δυο, Αλυζέα και Λευκάδιον, δυναστεύσαι δ΄ εν τη Ακαρνανία τούτους μετά του πατρός.''
Στράβων, Γεωγραφικά I, C. 452,9

Μετάφραση
- Ο Ικάριος, ο πατέρας της Πηνελόπης, είχε δυο γιούς, τον Αλυζέα και τον Λευκάδιο, κι αυτοί κυβέρνησαν την Ακαρνανία μαζί με τον πατέρα τους.

Παρατήρηση
Ο Στράβων λέει, πως η Πηνελόπη η σύζυγος του Οδυσσέα, είχε δυο αδέλφια, τον Αλυζέα και τον Λευκάδιο, οι οποίοι κυβέρνησαν την Ακαρνανία.


Σχόλιο
1. Ο Αλυζέας, αδελφός της Πηνελόπης, εκτός από την πόλη Αλυζία που ίδρυσε (σημερινή Καντήλα) απέναντι από τη νήσο Κάλαμο,
το Καστρί,
τον Πύργο της Ζάβιτσας,
τον Πύργο στην περιοχή Βέτι ή Καμπάκια,
τον Πύργο στη θέση Καστελλάκι, έχτισε και
το Φράγμα της Αλυζίας.

2. Το Φράγμα αυτό κατασκευάστηκε από την πόλη της Αλυζίας στις βορειοανατολικές παρυφές της πεδιάδας του Μύτικα, στη θέση Γλώσσες ή Μύλοι στο δρόμο που οδηγεί στον Βάρνακα. Πρόκειται για ένα σπάνιο τεχνητό φράγμα, σχεδόν μοναδικό στον ελλαδικό χώρο και για το λόγο αυτό εντελώς πρωτότυπο στη σύλληψη και την κατασκευή του.

3.
Το μήκος του ξεπερνά τα 25μ. και το ύψος του φτάνει στις 14 στρώσεις ή στα 11μ. περίπου, το οποίο διατηρείται σε άριστη κατάσταση έως τις ημέρες μας. Αν και υπάρχουν τρεις θεωρίες για τον σκοπό του, φαίνεται πως η επικρατέστερη είναι η συγκράτηση των κροκάλων του ποταμού κατά τη χειμερινή περίοδο, ώστε τα φερτά να μην φτάνουν στο χώρο του λιμένα του Ηρακλέους.


Σημείωση
Από την επιτόπια περιηγητική έρευνα παρουσιάζω και με φωτογραφίες μου (που επισυνάπτω στο παρόν), ότι το φράγμα της Αλυζίας λόγω της κυκλώπειας όψης του συνδέεται με τη Μυκηναική περίοδο, αποτελεί δε, με απόλυτη βεβαιότητα, έργο της πόλης της Αλυζίας της οποίας οικιστής ήταν ο αδελφός της Πηνελόπης, Αλυζέας!

Συμπέρασμα
Ακόμη ένα αρχαιολογικό εύρημα σε συνδυασμό με την αναφορά του Στράβωνα, το οποίο συνάδει, ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι η νήσος Κάλαμος.

 

Ο Πύργος Καστελλάκι της πόλης Αλυζίας που ίδρυσε ο αδελφός της Πηνελόπης Αλυζέας

''Ικαρίου του Πηνελόπης πατρός υιείς γενέσθαι δυο, Αλυζέα και Λευκάδιον, δυναστεύσαι δ΄ εν τη Ακαρνανία τούτους μετά του πατρός.''
Στράβων, Γεωγραφικά I, C. 452,9

Μετάφραση
- Ο Ικάριος, ο πατέρας της Πηνελόπης, είχε δυο γιούς, τον Αλυζέα και τον Λευκάδιο, κι αυτοί κυβέρνησαν την Ακαρνανία μαζί με τον πατέρα τους.

Παρατήρηση
Ο Στράβων λέει, πως η Πηνελόπη η σύζυγος του Οδυσσέα, είχε δυο αδέλφια, τον Αλυζέα και τον Λευκάδιο, οι οποίοι κυβέρνησαν την Ακαρνανία.


Σχόλιο
1. Ο Αλυζέας, αδελφός της Πηνελόπης, εκτός από την πόλη Αλυζία που ίδρυσε (σημερινή Καντήλα) απέναντι από τη νήσο Κάλαμο,
το Καστρί,
τον Πύργο της Ζάβιτσας,
τον Πύργο στην περιοχή Βέτι ή Καμπάκια, έχτισε και
τον Πύργο στη θέση Καστελλάκι.

2. Ο Πύργος αυτός (Καστελλάκι) βρίσκεται στο σημερινό δρόμο που οδηγεί από την Παλιόβαρκα στον Αστακό, περίπου 1χλμ. νοτίως από το ιερό της Αρτέμιδος. Είναι κυκλικός σε αντίθεση με τον τετραγωνισμένο της Ζάβιτσας και
ελέγχει το χερσαίο πέρασμα από τον Αστακό προς τα μεσόγεια της Ακαρνανίας και την παράκτια θαλάσσια περιοχή προς τον Κάλαμο.

3. Ο απώτερος σκοπός του, ο οποίος αποδεικνύεται από τη γεωγραφική του θέση και την κατασκευή του ήταν κυρίως διπλός.
α. Εποπτικός του παράλιου περάσματος από τα νότια των Ακαρνανικών ορέων. (Φυλακείο).
β. Ειδοποιητικός προς την Αλυζία, αλλά και προς τον Κάλαμο, αφού είναι σε ευθεία οπτική επαφή με αυτόν. (Φρυκτωρία).


Σημείωση
Από την επιτόπια περιηγητική έρευνα αποδεικνύω και με φωτογραφίες μου (που επισυνάπτω στο παρόν), ότι ο Πύργος (Καστελλάκι), βρίσκεται σε ειδική γεωγραφικά θέση απέναντι από τη νήσο Κάλαμο, κυρίως για να εποπτεύει το παράλιο αρχαίο πέρασμα από τα νότια των Ακαρνανικών ορέων, ώστε να ειδοποιεί με τηλεβόες (όρα τηλεβοίδες νήσοι), ή και με καπνούς ως φρυκτωρία το ανάκτορο του Οδυσσέα στον Κάλαμο, (Ομηρική Ιθάκη)!!


Συμπέρασμα
Ακόμη ένα αρχαιολογικό εύρημα (σε συνδυασμό με την αναφορά του Στράβωνα), το οποίο συνάδει, ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι η νήσος Κάλαμος.

 
Ο Πύργος της Ζάβιτσας της πόλης Αλυζίας που ίδρυσε ο αδελφός της Πηνελόπης Αλυζέας

''Ικαρίου του Πηνελόπης πατρός υιείς γενέσθαι δυο, Αλυζέα και Λευκάδιον, δυναστεύσαι δ΄ εν τη Ακαρνανία τούτους μετά του πατρός.''
Στράβων, Γεωγραφικά I, C. 452,9

Μετάφραση
- Ο Ικάριος, ο πατέρας της Πηνελόπης, είχε δυο γιούς, τον Αλυζέα και τον Λευκάδιο, κι αυτοί κυβέρνησαν την Ακαρνανία μαζί με τον πατέρα τους.

Παρατήρηση
Ο Στράβων λέει, πως η Πηνελόπη η σύζυγος του Οδυσσέα, είχε δυο αδέλφια, τον Αλυζέα και τον Λευκάδιο, οι οποίοι κυβέρνησαν την Ακαρνανία.


Σχόλιο
1. Ο Αλυζέας, αδελφός της Πηνελόπης, εκτός από την πόλη Αλυζία που ίδρυσε (σημερινή Καντήλα) απέναντι από τη νήσο Κάλαμο, και το Καστρί, έχτισε και τον Πύργο της Ζάβιτσας.

2. Ο Πύργος αυτός βρίσκεται στο σημερινό δρόμο που οδηγεί από την αρχαία Αλυζία στο Αρχοντοχώρι, στην ομώνυμη θέση Πύργος. Ελέγχει το κατώτερο σημείο του αρχαίου περάσματος που οδηγούσε στα μεσόγεια της Ακαρνανίας και τη θαλάσσια περιοχή προς τον Κάλαμο.

3. Ο απώτερος σκοπός του, ο οποίος αποδεικνύεται από τη γεωγραφική του θέση και την κατασκευή του ήταν τριπλός.
α. Αμυντικός των εχθρικών κινήσεων προς δυσμάς. (Φυλακείο).
β. Εποπτικός του περάσματος από και προς τα Ακαρνανικά όρη.
γ. Ειδοποιητικός προς την Αλυζία, αλλά και προς το νησί Κάλαμος αφού είναι σε ευθεία οπτική επαφή με αυτό. (Φρυκτωρία).


Σημείωση
Από την επιτόπια περιηγητική έρευνα αποδεικνύω και με φωτογραφίες μου (που επισυνάπτω στο παρόν), ότι ο Πύργος της Αλυζίας (Ζάβιτσας), βρίσκεται σε ειδική γεωγραφικά θέση απέναντι από τη νήσο Κάλαμο, κυρίως για να εποπτεύει το πέρασμα από τα ανατολικά των Ακαρνανικών ορέων, ώστε να ειδοποιεί με τηλεβόες (όρα τηλεβοίδες νήσοι), ή και με καπνούς ως φρυκτωρία το ανάκτορο του Οδυσσέα στον Κάλαμο, (Ομηρική Ιθάκη)!!

Συμπέρασμα
Ακόμη ένα αρχαιολογικό εύρημα (σε συνδυασμό με την αναφορά του Στράβωνα), το οποίο συνάδει, ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι η νήσος Κάλαμος.

 
Το Καστρί της πόλης Αλυζίας που ίδρυσε ο αδελφός της Πηνελόπης Αλυζέας

''Ικαρίου του Πηνελόπης πατρός υιείς γενέσθαι δυο, Αλυζέα και Λευκάδιον, δυναστεύσαι δ΄ εν τη Ακαρνανία τούτους μετά του πατρός.''
Στράβων, Γεωγραφικά I, C. 452,9

Μετάφραση
- Ο Ικάριος, ο πατέρας της Πηνελόπης, είχε δυο γιούς, τον Αλυζέα και τον Λευκάδιο, κι αυτοί κυβέρνησαν την Ακαρνανία μαζί με τον πατέρα τους.

Παρατήρηση
Ο Στράβων λέει, πως η Πηνελόπη η σύζυγος του Οδυσσέα, είχε δυο αδέλφια, τον Αλυζέα και τον Λευκάδιο, οι οποίοι κυβέρνησαν την Ακαρνανία.


Σχόλιο
1. Ο Αλυζέας, αδελφός της Πηνελόπης, εκτός από την πόλη Αλυζία που ίδρυσε (σημερινή Καντήλα), απέναντι από τη νήσο Κάλαμο (όρα επιχείρημα 68), έκανε ένα εκτεταμένο πολυγωνικό οικοδομικό σύμπλεγμα (καστρί), με τείχη, πύλες, δεξαμενή ομβρίων υδάτων και ταπεινά κτήρια, προκειμένου να έχει μόνιμη φρουρά για να επιβλέπει πανοραμικά την ευρύτερη περιοχή του.

2. Το οικοδόμημα αυτό (Καστρί), 6,5 χλμ. από την πόλη της Αλυζίας στην τοποθεσία Σοχά βρίσκεται ανάμεσα σε δυο στρατηγικά περάσματα, σε υψόμετρο 530μ.

3. Το γεγονός πως δεν διαθέτει πύργους αποδεικνύει ότι ο ρόλος του δεν ήταν αμυντικός αλλά εποπτικός!!


Σημείωση
Από την επιτόπια περιηγητική έρευνα αποδεικνύω με φωτογραφίες μου (που ακολουθούν στο παρόν), ότι το καστρί του Αλυζέα βρίσκεται σε περίοπτη γεωγραφικά θέση απέναντι από την νήσο Κάλαμο, έτσι ώστε να εποπτεύει, αφενός ολόκληρο τον κάμπο της Αλυζίας και τα μετόπισθεν των Ακαρνανικών ορέων, αλλά και αφετέρου, να ειδοποιεί με τηλεβόες (όρα τηλεβοίδες νήσοι), ή και με καπνούς ως φρυκτωρία το ανάκτορο του Οδυσσέα στον Κάλαμο, (Ομηρική Ιθάκη)!!

Συμπέρασμα
Ακόμη ένα αρχαιολογικό εύρημα (σε συνδυασμό με την αναφορά του Στράβωνα), το οποίο συνάδει, ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι η νήσος Κάλαμος.

 


Ο Αλυζέας αδελφός της Πηνελόπης κυβέρνησε την Ακαρνανία δίνοντας το όνομά του στην πόλη Αλυζία

[''φαίνονται δε και εκ Λακεδαίμονός τίνες εποικήσαι την Ακαρνανίαν, οι μετ΄ Ικαρίου του Πηνελόπης πατρός.''

''Ικάριον επιμείναι της Ακαρνανίας έχοντα μέρος, και τεκνοποιήσασθαι την τε Πηνελόπην εκ Πολυκάστης της Λυγαίου θυγατρός και τους αδελφούς αυτής.''

''Ικαρίου του Πηνελόπης πατρός υιείς γενέσθαι δυο, Αλυζέα και Λευκάδιον, δυναστεύσαι δ΄ εν τη Ακαρνανία τούτους μετά του πατρός. Τούτων ουν επωνύμους τας πόλεις Έφορος λέγεσθαι δοκεί.'']

Στράβων, Γεωγραφικά I, C.461.24 & C.452,9


Μετάφραση
- Φαίνεται ότι και μερικοί από τη Λακεδαίμονα αποίκισαν την Ακαρνανία, αυτοί με τον Ικάριο, τον πατέρα της Πηνελόπης.

- Ο Ικάριος έμεινε, κατέχοντας τμήμα της Ακαρνανίας και έκανε με την Πολυκάστη, την κόρη του Λυγαίου, την Πηνελόπη και τα αδέλφια της.

- Ο Ικάριος, ο πατέρας της Πηνελόπης, είχε δυο γιούς, τον Αλυζέα και τον Λευκάδιο, κι αυτοί κυβέρνησαν την Ακαρνανία μαζί με τον πατέρα τους. Ο Έφορος πιστεύει πως οι πόλεις ονομάστηκαν από αυτούς.


Παρατήρηση
- Στο πρώτο απόσπασμα ο Στράβων λέει, πως ο Λακεδαίμων ο Ικάριος, πατέρας της Πηνελόπης αποίκισε την Ακαρνανία.

- Στο δεύτερο απόσπασμα ο Στράβων λέει, πως ο Ικάριος κατείχε μέρος της Ακαρνανίας και πως είχε κόρη την Πηνελόπη και τα αδέλφια της!!

- Στο τρίτο απόσπασμα ο Στράβων λέει, πως ο Ικάριος είχε δυο υιούς, τον Αλυζέα και τον Λευκάδιο, οι οποίοι κυβέρνησαν την Ακαρνανία δίνοντας στις πόλεις τους το όνομά τους.Σχόλιο
1. Συνεπώς ο πεθερός του Οδυσσέα, ο Ικάριος κατοικούσε ως έποικος στην Ακαρνανία!

2. Η Πηνελόπη είχε δυο αδέλφια!
Τον Αλυζέα και τον Λευκάδιο.

3. Τί έκαναν αυτοί στην Ακαρνανία;
- . Ο Λευκάδιος ηγεμόνευσε στην χερσόνησο της Ακαρνανίας η οποία πήρε το όνομά του Λευκάδα! (Τότε δεν ήταν νησί).
- . Ο Αλυζέας έκτισε την Αλυζία, που πήρε τότε η πόλη το όνομα του, (απέναντι από τη νήσο Κάλαμο)!
Πρόκειται για τη σημερινή πόλη Κανδήλα.

Σημείωση
Από την επιτόπια περιηγητική έρευνα αποδεικνύω με φωτογραφίες μου (που ακολουθούν στο παρόν), την αξιοπιστία των λεγομένων του Στράβωνα περί της πόλης Αλυζίας απέναντι από την νήσο Κάλαμο, μήκους τειχών 3,5 χλμ.!!

Ιδιαίτερη Σημείωση
- Ο Κικέρωνας, το 50 π.Χ. επισκέφτηκε την Αλυζία ταξιδεύοντας από την Πάτρα.*
- Αργότερα ήρθε ο Πλίνιος ο Νεώτερος, ίσως δε και ο γεωγράφος Πτολεμαίος.*
**Γιατί άραγε;


Η ιστορία
Πως όμως έχει αυτό αρχαίο προξενιό;
Ο Οδυσσέας αναζητώντας σύζυγο, πάει ως βασιλεύς της Ιθάκης στην Λακωνία για να παντρευτεί την Ωραία Ελένη. Επειδή όμως οι μνηστήρες ήταν πολλοί (45), παραιτείται για να μην ηττηθεί και παίρνει την Πηνελόπη του Λακεδαίμονα Ικάριου. Παίρνοντας όμως την Πηνελόπη έρχονται μαζί στο βασίλειό του και η οικογένειά της, (ως είθισται) και κατά επιθυμία του πεθερού του! Τους δίνει γη και ύδωρ στο πιο εύφορο μέρος του βασιλείου του, την Ακαρνανία, αλλά και ως πανούργος που ήταν, επιπλέον, να τους έχει κοντά του για να τους ελέγχει άμεσα και εύκολα!


Αξιολόγηση
Εάν η σημερινή Ιθάκη (Θιάκι) ήταν η Ομηρική Ιθάκη, τότε εύλογα ο Οδυσσέας δεν θα φιλοξενούσε ως άποικους το σόι της γυναίκας του Πηνελόπης, (δηλαδή τον πεθερό του Ικάριο και τους κουνιάδους του Λευκάδιο και Αλυζέα) στη γη της Ακαρνανίας, αλλά απέναντι στη σημερινή Κεφαλονιά, η οποία και μεγάλη είναι σε εκτάσεις και πολύ κοντά είναι στην έδρα του (Θιάκη, Ιθάκη), προκειμένου αφενός, αυτοί να είναι κοντά στην κόρη τους -αφού αυτό ήταν το αίτημα του πατέρα της από την αρχή- και αφετέρου, για να μην τους έχει μέσα στα πόδια του!!

Συμπέρασμα
Ακόμη τρία αποκαλυπτικά αποσπάσματα της αρχαίας Ελληνικής γραμματείας από τα οποία ταιριάζει, ότι η Ομηρική Ιθάκη είναι η νήσος Κάλαμος.

 


Το Μυκηναικό κάστρο της Ομηρικής Ιθάκης

Στην κορυφή του όρους της νήσου Καλάμου υπάρχει Μυκηναικό κάστρο  ονόματι Ψηλόκαστρο ή Ξυλόκαστρο, από το οποίο εποπτεύονται οπτικά όλα τα...