Σάββατο, 23 Μαΐου 2020

Εν δ΄ όρος αυτή Νήριτον

''Ναιετάω δ΄ Ιθάκην ευδείελον, εν δ΄ όρος αυτή Νήριτον εινοσίφυλλον αριπρεπές''
(Οδ. ι. 21-22)

Μετάφραση
''κατοικώ στην περίβλεπτη Ιθάκη, πάνω σ’ αυτήν υπάρχει ένα μεγαλοπρεπές και σύνδενδρο όρος το Νήριτον''

Παρατήρηση
Ποιό νησί στο βασίλειο του Οδυσσέα (που διεκδικεί την Ομηρική Ιθάκη) έχει ΕΝΑ όρος;

Σχόλια
1. Η σημερινή Ιθάκη έχει δυο όρη, το Νηρίτο και το Μεροβίγλι.
2. Η Κεφαλονιά έχει έντεκα όρη, τον Αίνο, την Αγία Δυνατή, το Ρούδι, την Κόκκινη Ράχη, τον Ξερακιά, την Ομορφιά, την Σέλλα, το Μεροβίγλι, τον Βρόχωνα, το Αβγό και το Καλόν.
3. Η Λευκάδα (αν και δεν ήταν τότε νησί): έχει τέσσερα όρη, τα Σταυρωτά, την Ελάτη, το Αη Λιας και το Μέγα Όρος.
4. Η Παλική (εάν ήταν τότε νησί) δεν έχει κάποιο ιδαίτερο όρος.

Συμπέρασμα
Ο Κάλαμος όμως έχει ΕΝΑ όρος, το Βουνί!

Η ευδείελος Ιθάκη

''Ναιετάω δ΄ Ιθάκην ευδείελον''
(Οδ. ι. 21-22)
Μετάφραση
''Κατοικώ στην περίβλεπτη Ιθάκη''

Παρατήρηση
Ποιά νήσος είναι ευδείελος; εὐ-δείελος, -ον (δείελος=δέελος, δῆλος).
Δηλαδή: εμφανής, ολοφάνερος, ξεκάθαρος, ευδιάκριτος, περιφανής, περίβλεπτος, ευπεριόριστος.

Σχόλιο
Η σημερινή Ιθάκη, η Κεφαλονιά και η Λευκάδα (αν και δεν ήταν νησί τότε), η Παλική (εάν ήταν τότε νησί), δεν φαίνονται ξεκάθαρα ότι είναι νησιά από οποιαδήποτε γεωγραφική θέση, λόγω της έκτασής τους και της τοπογραφίας τους.

Συμπέρασμα
Ο Κάλαμος όμως είναι περίβλεπτος (360°) ως νήσος από οποιαδήποτε γεωγραφική θέση. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πλεύσει κάποιος σε ολόκληρο τον γύρο του νησιού για να καταλάβει ότι είναι νησί.

Επίσης εάν ανέβει κάποιος στην κορυφή του, αμέσως συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε νησί, ενώ στα άλλα προαναφερόμενα νησιά δεν γίνεται ΕΥΔΕΙΕΛΟΝ, (εμφανές, ολοφάνερο, ξεκάθαρο, ευδιάκριτο) ότι βρίσκεται σε νησί.

Εν δ΄ όρος αυτή Νήριτον

''Ναιετάω δ΄ Ιθάκην ευδείελον,  εν δ΄ όρος   αυτή Νήριτον εινοσίφυλλον αριπρεπές'' (Οδ. ι. 21-22) Μετάφραση '&...